logo-small.png

Monipuolista osaamista ja kokemusta

Q-Test Oy

Käytännönläheisiä ja toimintaa tukevia laatu- ja johtamisjärjestelmiä jo 20 vuotta.

Johtamisjärjestelmien rakentaminen

Image
Tavoitteena on kevyt, käytännönläheinen ja helposti oman työn ohella ylläpidettävä johtamisjärjestelmä.
Image

Toteutamme johtamisjärjestelmän rakentamisen joustavasti etänä ja paikan päällä yrityksen aikaa tehokkaasti käyttäen.

Image

Laadimme yhdessä yrityksen kanssa toteutussuunnitelman ja arvioimme konsultointipäivien määrän.

Image

Palvelun sisältönä mm.

 • Pääprosessien kuvaaminen ja tukitoiminnot.
 • Resurssien hallinta (henkilöstö, koneet, laitteet ym.).
 • Johtamisen käytännöt: Tavoitteiden, päämäärien, mittarien ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja aikataulutus. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen tarvittaessa. 
 • Johdon katselmuksen toteutus, mikäli yritys aikoo sertifioida järjestelmän.
 • Sisäisten auditointien suunnittelu ja standardin vaatimustenmukaisuuden arviointi, mikäli yritys aikoo sertifioida järjestelmän.
 • Sertifiointiprosessissa tukeminen tarpeiden mukaan.
 • Nykytilanteen arviointi ja olemassa olevien hyvien menettelytapojen läpikäynti ja hyödyntäminen.
 • Standardivaatimusten läpikäynti avainhenkilöiden kanssa ja merkitys toiminnassa.
 • Sidosryhmä- ja toimintaympäristöanalyysi.
 • Sidosryhmiin ja toimintaympäristöön liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta.
 • Lainsäädännön ja muiden sitovien velvoitteiden vaatimuksien tunnistaminen ja seuranta toiminnassa.
Palveluiden sisältörakenne on vakio huomioiden yrityksen toiminnan koon ja laajuuden sekä tuotteiden ja palveluiden vaativuuden.

Järjestelmä ei edellytä erillistä sähköistä alustaa vaan normaalit MS Office-työkalut riittävät.

Yrityksen muut toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja digitaaliset sovellukset tukevat tarvittavan tiedon hallinnassa.

Lopputulema

Image

Tunnistetaan, määritetään ja kuvataan toimintanne oleelliset asiat vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Saatte käyttöönne oman näköisenne, käytännönläheiseksi ja hyväksi todetun toimintakäsikirjan ja dokumenttipohjat.

Yrityksellänne on kevyt ja helposti oman työn ohella ylläpidettävä johtamisjärjestelmä.

Johtamisjärjestelmä tukee toimintanne ja palvelunne jatkuvaa parantamista.

Meiltä myös:

Image

Johtamisjärjestelmän vuosittainen ylläpitopalvelu ja sparrausapu.
Tarvittaessa Laatupäällikkö-palvelu.

Image

Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset tuomassa ulkopuolista näkemystä

Image

Johtamisjärjestelmään ja sisäiseen auditointiin liittyvät koulutukset ja henkilöstöinfot yrityskohtaisesti 

Apua hitsauksen laatuun ja tuottavuuteen

Hitsauksen laadun kehittäminen

 • Rakennamme EN ISO 3834 ja EN 1090 vaatimusten mukaisia järjestelmiä.
 • Menetelmäkoesuunnittelu
 • Valvomme hitsaajien ja operaattoreiden pätevyyskokeita SFS EN ISO 9606 ja SFS EN ISO 14732 mukaan.
 • Hitsauskoordinaattori-palvelumme sisältää teknistä neuvontaa ja hitsauksen koordinointia standardin ISO 14731 mukaisesti.

NDT-koulutukset

Q-Test Oy on Kiwa Inspecta Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-tarkastajien koulutusorganisaatio. Toteutamme yrityskohtaisia koulutuksia asiakkaiden tiloissa.

 • Silmämääräiset tarkastukset VT
 • Tunkeumaneste-tarkastukset PT
 • Magneettijauhe-tarkastukset MT

Muita koulutuksia:
 • Koulutukset suunnittelijoille
 • Hitsausmerkit
 • Tarkastusvaatimukset

Apua hitsauksen laatuun ja tuottavuuteen

Hitsauksen laadun kehittäminen

 • Kehitämme asiakkaiden hitsaustoimintoja EN ISO 3834 vaatimusten mukaisesti.
 • Valvomme hitsaajien ja operaattoreiden pätevyyskokeita SFS EN ISO 9606 ja SFS EN ISO 14732 mukaan.
 • Hitsauskoordinaattori-palvelumme sisältää teknistä neuvontaa ja hitsauksen koordinointia standardin ISO 14731 mukaisesti.

NDT-koulutukset

Q-Test Oy on Kiwa Inspecta Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-tarkastajien koulutusorganisaatio. Toteutamme yrityskohtaisia koulutuksia.

 • Silmämääräiset tarkastukset VT
 • Tunkeumaneste-tarkastukset PT
 • Magneettijauhe-tarkastukset MT

Hitsauksen laadun kehittäminen käytännössä

 • Rakentaminen aloitetaan toiminnan asiakas- ja tuotevaatimusten kartoituksella ja olemassa olevien menettelytapojen läpikäynnillä. Esim. standardin SFS-EN 1090 vaatimukset.
 • Laaditaan projektille toteutussuunnitelma ja osapuolten tehtävät.
 • Toimintaa verrataan vaatimuksiin ja määritettään tarvittavat hitsaajien pätevyydet ISO 9606 mukaan ja määritettään lisäpätevyystarpeet.
 • Tunnistetaan hitsausohjeiden tarve ja pätevöintivaatimukset, laaditaan tarvittavat pätevöintisuunnitelmat.
 • Sovitaan em kohtiin pätevöintimenettely.
 • Määritetään hitsauskoordinoijan pätevyydet ja tehtävät, tarvittaessa toimimme ulkopuolisena hitsauskoordinoijana.
 • Laaditaan tarvittavat puuttuvat ohjeistukset ja liitetään muuhun ohjeistukseen.
 • Ohjaamme ja valvomme työn etenemistä. Henkilöstöinfo pidetään tarvittaessa. Mahdolliset tarvittavat sisäiset koulutukset järjestelmästä tai sisäisestä auditoinnista.
 • Yritys kilpailuttaa ja valitsee sertifiointiorganisaation.
 • Tuemme sertifiointiprosessin aikana (sparraus, ohjelman läpikäynti ja korjaavat toimenpiteet).